Visa thăm thân Mỹ là gì

Một công dân của một quốc gia nước ngoài tìm cách vào Hoa Kỳ nói chung trước tiên phải có được thị thực Hoa Kỳ, được đặt trong hộ chiếu của người đi du lịch, một tài liệu du lịch được cấp bởi quốc tịch của người đi du lịch.

Một số du khách quốc tế có thể đủ điều kiện để đi du lịch đến Hoa Kỳ mà không cần thị thực nếu họ đáp ứng các yêu cầu cho du lịch miễn thị thực. Phần Visa của trang web này là tất cả về thị thực Hoa Kỳ cho công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ.

(Lưu ý: Công dân Hoa Kỳ không cần thị thực Hoa Kỳ để đi du lịch, nhưng khi lên kế hoạch du lịch nước ngoài có thể cần thị thực do đại sứ quán của quốc gia họ muốn đến, xem thông tin quốc gia trong phần Mục Du lịch Quốc tế của trang web này.)

Thông báo quan trọng

Do chính phủ Nga ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại St. Petersburg, chúng tôi không còn có thể cung cấp dịch vụ visa ở đó. Vui lòng tham khảo trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow.

Du lịch

Thăm thân

Công tác

Du học

Làm việc

Định cư

Tour Mỹ

Bạn cần trợ giúp

Nhiều công dân không phải Hoa Kỳ cần thị thực để vào Hoa Kỳ để thăm, làm việc và sinh sống. Tại sao bạn muốn đi du lịch đến Hoa Kỳ? Vui lòng thử Trình hướng dẫn Visa của chúng tôi.